Vårt Miljøansvar

Vi mener at Tuckify og kolleksjonen Lillepanda kan og skal bidra til fokus på sirkulær økonomi og inkluderende arbeidsliv

Vår visjon er at vi sammen med våre partnere, kunder, leverandører og alle barn skaper større bevissthet om hvordan vi sammen kan ta bedre vare på miljøet, både lokalt og globalt.

Vi skal også bidra til sosial aksept for at selv om mennesker er ulike så har alle en plass i samfunnet og arbeidslivet gjennom at vi aktivt inkluderer og fremsnakker personer som står utenfor det ordinære arbeidsliv.

Vi tar sosialt ansvar

Gjennom vår underleverandør Oslo Produksjon og Tjenester bidrar vi til en meningsfylt hverdag for mange som står utenfor det ordinære arbeidslivet. Sammen har vi etablert rutiner som både sikrer kvalitet for oss og interessante arbeidsoppgaver for de ansatte.

Les mer om OPT og alt det flotte de gjør